NARZĘDZIA NIEISKRZĄCE

Tutaj znajdziecie:
  Szeroką gamę narzędzi bezpiecznych nieiskrzących, które są specjalnie zaprojektowane do bezpiecznych działań w środowisku potencjalnie narażonym na ryzyko eksplozji, w obecności łatwo palnych cieczy lub gazów, oraz do innych zastosowań, które wymagają użycia antymagnetycznych narzędzi odpornych na korozję.

Narzędzia nieiskrzące mają właściwości mechaniczne inne od narzędzi wykonanych ze stali. Zaleca się używanie ich ze szczególną ostrożnością, w sposób zapewniający unikanie przeciążeń.

Jesteśmy dystrybutorem narzędzi: